ایران ویژ

ایران ویژ

خاستگاه ایرانیان بنا بر اوستا ،که کهن ترین نوشته باز مانده ایرانی است ائیریانم وئجو آمده که در زبان پهلوی ایرانویژ شده است ، اوستا در بخش وندیداد از جایی بنام ایرانویژ نام میبرد که مرکز اصلی ایرانیهاست. خود واژه ایران ویژ واژه مرکبی است که از دو جزء تشکیل یافته است :
 
جزءنخست آن ایران  و  جزء دوم آن ویژ است که به معنی نژاد ، تخمه ، ریشه و ویژه است .

از این رو ایرانویژ به معنی ویژه ایران و نژاد و ریشه ایرانیهاست .

(ویژه ایران)

 
برگرفته از  جناب دکتر بهرام فره وشی

ایران ویژ

/ 0 نظر / 20 بازدید