ایران ویژ


+ طرح اصلی تاج کوروش بزرگ شاه-پیامبر ایرانی

طرح اصلی تاج کوروش بزرگ  شاه-پیامبر ایرانی

نگارش : آرش اوژن

کارشناس و طراح گرافیک

از آنجایی که ایران زمین و جهان تشنه شناخت بزرگمرد جاودانه خود می باشد از این رو می بایست  با دیدی جدید به کوروش بزرگ ، فردی که اولین حقوق بشر را نگاشت و رفتار فردی و اجتماعی وی سر لوحه هر راد مردی است نگریست ...

یکی از پرسشهایی که بشر در زمانهای طولانی داشته است چگونگی کلاه خود و تاج شاهی کوروش بزرگ می باشد ...

در این جا برای نخستین بار چهره و کلاه خود درست کوروش را به نمایش می گذارم ... به نظر اینجانب هر کلاه خود و تاجی که برای کوروش طراحی و نمایش داده شده اشتباه است ...

آنهم به دلایل زیر :

1-    کوروش کبیر از کلاه خودی استفاده می نموده که جنبه شاهی نیز داشته باشد ... به بیانی دیگر تاج ، تاجی کاربردی بوده است ...

2-     تاج شناسه کوروش بوده است تا همگان با دیدن تاج فرد را نیز بشناسند ...

3-    در قرآن کریم از ذوالقرنین  ( به معنای شخصی که دو شاخ دارد )  نام برده شده است و مشخصات رفتاری و کرداری و گفتاری ذوالقرنین مذکور در قرآن فقط با مشخصات کوروش بزرگ بنیانگذار شاهنشاهی ایران برابری می کند و از آن جا که ذوالقرنین در قرآن از مقامی برخوردار است چنانچه در آیه 86 سوره کهف :  ما به ذو القرنین گفتیم: اى ذو القرنین! آیا مى‏خواهى بدان ایشان را مجازات کنى یا روش نیکویى در مورد آن‏ها انتخاب مى‏نمایى؟  خداوند طبق این آیه به او اختیار تام مى‏دهد، و این خود شاهد بر این مطلب است که وى از پیامبران الهی بوده و با وحی در ارتباط بوده است ...

4-    در متن عبری واژه "קרנים"(قرنیم) به معنی "دوشاخ" استفاده شده است.

5-    در کتاب دانیال، دانیال نبی در رویا چنین می بیند:

دیدم که ناگاه قوچی نزد نهر ایستاده بود که دو شاخ داشت و شاخهایش بلند بود و یکی از دیگری بلندتر و بلندترین آنها آخربرآمد. و قوچ را دیدم که به سمت باختر وشمال و جنوب شاخ می‌زد و هیچ وحشی با او مقاومت نتوانست کرد و کسی نبود که از دستش رهایی دهد و برحسب رای خود عمل نموده، بزرگ می‌شد

در ادامه در کتاب دانیال می خوانیم: جبرئیل بر او آشکار گشت و خوابش را چنین تعبیر نمود: قوچ صاحب دو شاخ که دیدی پادشاهان ماد و پارس است. در ترجمه عربی کتاب مقدس نام ذوالقرنین در همین فراز آمده است:

أَمَّا الْکَبْشُ الَّذِی رَأَیْتَهُ ذَا الْقَرْنَیْنِ فَهُوَ مُلُوکُ مَادِی وَفَارِسَ

ترجمه فارسی قدیم:اما آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را دیدی پادشاهان مادیان و فارسیان می‌باشد.

6-    در حجاری و سنگ نگاره ای در ورودی کاخ پاسارگاد ،  پیکری بصورت نیمرخ از فردی برگزیده  با بالهای افراشته  می بینیم که بر سر وی تاجی است به صورت کلاه خود که که بر روی گوش فرد ، دایره ای برجسته نقش شده است که به دلیل گذشت زمان قسمتی از آن دچار فرسایش شده ... بر روی کلاه خود دو شاخ قوچ یکی به سمت راست و دیگری به سمت چپ قرار دارد که بر روی خود سه حجم به شکل انتزاعی از ماهی بصورت وارونه قرار دارد که گویا تعبیر زندگی سه گانه را داراست با توجه به اینکه آیین زرتشتی بر سه پایه گفتار نیک،پندار نیک و کردار نیک بنا شده است ...